Mi az öt őselem és hogyan segítik az életünket?

Hirdetés

Minden klasszikus kultúra magáévá tette azt a bölcsességet, hogy a világ rendje, végtelen sokfélesége valami egyszerűben gyökerezik, amelyre minden visszavezethető. Ezt a gondolatot tükrözi a görögöknél Empedoklész Négy Elem tana (tűz, víz, föld, levegő), az indiai ayurvédikus orvoslást megalapozó filozófia rendszerében az Öt Őselem (éter, levegő, tűz, víz, föld), valamint a kínai filozófiában a hasonló néven emlegetett Öt Elem (Fa, Tűz, Föld, Fém, Víz).

Járjuk körbe most ez utóbbit, vagyis a kínai Öt Elem tant (Wu xing – wu az ötös számot jelenti, míg a xing jelentése: járni, mozogni. Ebből mindjárt következik, hogy az „Öt elem” elnevezés félrevezető, hiszen itt nem a mindenség alkotórészeiről van szó, mint a görögöknél, vagy az indiaiaknál, hanem a világban zajló mozgás, átalakulás egyes fázisait megjelenítő szimbólumokról. Szerencsésebb ezért inkább az „Öt fázis” elnevezést használni.

Mi is ez az Öt Fázis?

Fa a növekedő, felszálló ágban levő folyamatokat jelenti, a Tűz a csúcspontra jutott állapot, amelyben azonban már benne van a hanyatlás lehetősége, a Föld a közép, a mozdulatlanság, az egyensúly megjelenítője, míg a Fém a leszálló ágban levő tendenciát fejezi ki, a Víz pedig az alsó holtpontra jutott, megnyugvó állapotot jelképezi.

Hirdetés

A folyamatot legjobban az egymásba forduló évszakokkal lehet szemléltetni. A tavasz (Fa) a kezdet, az újjáéledés évszaka, teli lendülettel, frissességgel, lehetőséggel. A természet egyre növekvő energiaszintjének csúcspontját nyáron (Tűz) éri, amikor a forróságban, az alig szűnő fényben minden teljes erejében és szépségében pompázik. Az energiák azonban nem fokozódhatnak a végtelenségig. A hőség alábbhagy, a színek megfakulnak, következik a vénasszonyok nyara, a nyárutó (Föld). A természet langyos, nyugodt, minden mozdulatlannak és állandónak tűnik, mígnem kezdetét veszi az ősz (Fém). Az érés túlérettségbe fordul, a fény, a meleg egyre fogy, a természet energiái visszahúzódnak. Beköszönt a tél (Víz), a hideg, a sötét, a megdermedés évszaka, ám a sötétség végén már ott rejtőzik a következő tavasz ígérete.

A változás fázisaihoz különböző minőségeket is hozzárendeltek, mellyel rendszerbe foglalták a világ, s a benne élő ember minden megnyilvánulását, tulajdonságát. Minden fázishoz szervek, testszövetek, érzékszervek, érzelmek, égtájak, évszakok, napszakok, hangok, ízek, szagok, színek, természeti energiák stb. tartoznak. Néhány példa a teljesség igénye nélkül:

  • a Fához tartozik a máj, epehólyag, inak, szem, harag, tavasz, zöld, szél stb.
  • a Tűzhöz tartozik a szív, vékonybél, szívburok, Hármas melegítő (ez egy különleges szerv a kínai orvoslásban), az erek, a nyelv, az öröm, a nyár, a vörös, a forróság stb.
  • a Földhöz tartozik a lép, hasnyálmirigy, gyomor, izmok, száj, tépelődés, aggodalom, nyárutó (a kínaiak ezt külön évszaknak tekintik), a sárga, a nedvesség stb.
  • a Fémhez tartozik a tüdő, vastagbél, orr, bőr, szomorúság, fehér, szárazság stb.
  • a Vízhez tartozik a vese, húgyhólyag, csont, fül, ijedtség, félelem, fekete, hideg stb.

Fontos ismernünk az Öt Fázis egymáshoz való viszonyát is, melyben a két lehetséges alapforma jelenik meg: serkentés/táplálás vagy korlátozás/visszafogás. Minden fázis táplálja a közvetlenül utána következőt (a Fa táplálja a Tüzet, a Tűz teremti a Földet, a Föld szüli a Fémet, a Fém tárolja a Vizet, a Víz táplálja a Fát), ugyanakkor korlátozza az utána következő másodikat (a Fa felemészti a Földet, a Tűz megolvasztja a Fémet, a Föld gátak közé szorítja a Vizet, a Fém elvágja a Fát, a Víz kioltja a Tüzet).

Mi lehet a jelentése a modernkor embere számára egy több mint kétezer éves szimbólumrendszernek? Tekintsük pusztán egzotikus érdekességnek, vagy megérezzük, „meghalljuk” nekünk szóló, örök üzenetét?

Ha megértjük az Öt Fázis tan mélyén rejlő bölcsességet, rájövünk, hogy az ember akkor viselkedik helyesen, ha: nem akar szembeszegülni a világot szabályozó erőkkel, hanem együttműködik velük, figyel a természet energiáinak mozgására, figyeli saját belső változásait, s megpróbálja e kettőt összhangba hozni mindennapos tevékenysége során. Aki együtt száll a széllel, együtt hullámzik az áramló vízzel, azt átitatják a természet energiái, nehezebben billen ki egyensúlyából, az lehet, ami az ember mindig is volt a klasszikus kultúrák felfogása szerint: része a nagy Egésznek, azaz egész-séges.

paramedica.hu

Hozzászólások

Post Author: azt beszélik